System plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev tmpfs 789M 8,6M 781M 2% /run /dev/sda2 233G 98G 123G 45% / tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 511M 5,2M 506M 1% /boot/efi tmpfs 789M 0 789M 0% /run/user/1000